Välkommen till Stig-Lennarts El & Bygg

Stig-Lennarts El & Bygg AB ett fristående byggföretag som erbjuder bygg och snickarservice och arbetar både åt företag och privatpersoner. Vi utför ny- och ombyggnationer och renoveringar av stugor, fritidshus och villor. Vår ambition är att bygga enligt kundens önskemål med högsta kvalitet och noggrannhet till konkurenskraftiga priser. Vi arbetar med nogrant utvalda leverantörer och underentreprenörer. Genom att arbeta långsiktigt uppnår vi bästa resultat och högsta kvalitet.

Vår verksamhet är bred, vi erbjuder alla typer av byggnation, från att erbjuda trallvirke till att bygga uterum, och har sedan 2007 byggt upp en organisation som klarar total- och utförandeentreprenader. Via vår egen Byggserviceavdelning kan vi dessutom ta oss an mindre objekt liksom reparationer, underhåll och löpande byggservice.

ETT SAMARBETE MED Stig-Lennarts El & Bygg innebär hög kvalitet till bra byggekonomi.
Våra uppdrag utförs av skickliga hantverkare under erfaren byggledning. Egen personal handplockas och kompletteras med kvalificerade entreprenadresurser från utvalda samarbetspartners.

Vi värnar om miljön!

Vi arbetar för en säkrare miljö. Kemiska samt miljöförstörande ämnen använder i den minimal nivå som bara detta går. Idag finns det på marknaden andra alternativ som är miljö vänliga inom många områden och detta går i första hand hos oss.