Dra om el i bostad

el-bostadFör att dra om el i din bostad behöver du kontakta en behörig elektriker. Det finns vissa saker som bara auktoriserade elmontörer får uträtta. Till exempel att installera fasta anslutningar i väggar där det är svårt att komma åt, montering av värmekablar i golven samt att sätta in jordade uttag i väggen.

Gammalt elsystem

Har du ett gammalt hus som har ett elsystem som är äldre än 50 år är det hög tid att dra om elen. Vissa äldre ledningar kan vara ojordade och det är viktigt att byta ut dem mot jordade eluttag. Ledningarna brukar stå för 15 procent av totalkostnaden.

Efter att ledningarna är utbytta behöver elektrikern byta alla strömbrytare, byta jordade lamp- och vägguttag samt uttagen utomhus. Extra uttag kan också installeras. Det kan särskilt behövas i ett gammalt hus där behovet av uttag inte var lika stort förr i tiden. Är elcentralen och elmätartavlan gammal behöver även den bytas ut. Allt behöver sedan testas och besiktigas av elektrikern.

Undvik farliga risker

Allt fler föredrar dock att renovera så mycket som möjligt hemma utan att anlita någon. Det har blivit en stor hobby i Sverige. Intresset för att göra om, inreda och framför allt att få till en bra och kostsnål uppvärmning är väsentligt i vårt avlånga land. Men fel och brister i installationen av elen kan kosta både hus och liv. Bränder kan enkelt uppstå därför är det viktigt att anlita en expert. Det är du som är fastighetsägare som har ansvar för att elen i bostaden är installerad på ett korrekt sätt. Du är även ansvarig att elektriska apparater är hela.