Ställverk

I en elektrisk effektfördelning består ställverk av individuella strömbrytare, säkringar eller elektriska frånkopplingar som används för att styra, separera och isolera elektriska kretsar från huvudkretsen. Det är en viktig komponent i kraftdistributionssystem. Den ligger vanligtvis nära brytarlådan och är gjord av flera metallkroppar som är böjbara vid kanterna. Ställverkets kropp består huvudsakligen av järn, rostfritt stål eller aluminium. Ledningarna som passerar genom ställverk bildar kretsens ledare.

Ställverk har flera olika syften och är mycket användbart i olika applikationer. Dessa inkluderar hög belastning, låg spänning, kortslutningsström och rörelsedetektering. Bortsett från dessa har ställverk också flera olika utföranden. Vissa ställverkskonstruktioner använder bara en arm som förbinder tråden medan vissa ställverk har flera armar och kallas multipelarms ställverk. Var och en av dessa mönster har sina egna fördelar och är lämpliga för särskilda tillämpningar.

Höglastställare erbjuder högre skydd för effektbrytarna, eftersom flera armar är installerade för att göra det möjligt för tung belastning. Denna typ av ställverk har vanligtvis flera olika armar som erbjuder skydd för flera olika kretsar. Men chansen för kortslutningsström och höga energiförluster ökar när antalet anslutningskablar ökar. Kopplingsaggregat kan också skadas på grund av överdrivet slitage och det leder ofta till skadade säkringar.

Kortslutningsström och höga energiförluster ökar vid överdrivet slitage. Därför, när ställverket skadas, är risken för kortslutningsavbrott och överspänningar stor. Dessutom, om ett visst ställverk inte stänger av strömmen skulle det inträffa en olycka och brand kan uppstå. När det brinner skulle hushållsapparater som datorer och telefoner förstöras. Många industriföretag föredrar att använda låglast, högkvalitativa ställverk för sina elektriska fel, eftersom det hjälper till att förhindra elektriska bränder och räddar livet för människor som arbetar i lokalerna.

Vissa ställverk arbetar med sin egen motor, medan andra förlitar sig på en extern motor för sin drift. Vissa enheter har separata terminaler och de är anslutna till strömledande komponenter. Separationen ger säkerhet från skador som orsakas av säkring. Dessutom är separata kretsar installerade i ställverket så att enheten kan hanteras på ett säkert sätt utan att påverka de andra kretsarna.

Kopplingsutrustning kan också användas för att växla olika ingångs- och utgångskretsar. Vissa ställverk har en källa till felströmmar medan vissa ger dig mer än en. Därför, om en krets upplever felströmmar, kan ställverket växla och orsaka brand. Många små företag väljer enstaka ställverk som kan hantera en mängd olika kretsar. En bra sak med ställverk som används i industrisektorn är att de inte påverkar miljön.