Elförzinkning

Nästa gång du går in i en butik kan du fundera över vad en butiksinredning är gjord av. I vissa butiker kan du finna material som ser exakt likadant ut som de metaller som används inom allt från bilindustrin till hushållsartiklar. Hur kommer det sig? Genom en process som kallas elförzinkning kan metall rostskyddas och samtidigt få ett tilltalande utseende.

Produkten täcks med lager av zink

Elförzinkning tillämpas på stål men även på rostfritt och mässing. Själva förzinkningen innebär att en produkt täcks med lager av zink genom elektrolyt. Zink har många bra egenskaper som skyddar produkten mot korrosion. Ofta legeras zinksiktet med nickel, kobolt eller järn för förbättring korrosionsegenskaperna och slutbehandlas genom kromatisering för att skydda elförzinkningens egenskaper och färga föremålet blått, gult eller svart.

Vid elförzinkning bildas vätgas

Elförzinkningen genomförs med hjälp av elektrolys i vattenbad. Enklare elförzinkningar genomföras hemma i garaget tillsammans med strömledande vätska som natriumklorid, strömkälla och en zinkanod. Zinkanoden kan vara en bit ren zink eller exempelvis en elförzinkad plåt. Elförzinkning i hemmet tillämpas i regel för att avrosta ett föremål då elektrolyten fräter bort all rost. Tumregeln är att zinkanoden måste vara minst lika stor som föremålet. Stor försiktighet bör dock vidtas vid elförzinkning då det bildas vätgas som kan vara explosivt