Slipning

Slipning är den industriella beteckningen på att man med hjälp av ett slipverktyg förbättrar en befintlig yta för att åstadkomma en förbättrad funktion eller för att ta fram estetiska värden.

I industrin är det givetvis den förstnämnda funktionen som är den viktigaste. För privatpersoner eller för företagsmiljöer som kontor blir slipning synonymt med skönhet. Men slining är också viktigt när det kommer till olika mekaniska komponenter som behöver ha exakt passform, då kan man vända sig till företag som är specialiserade på precisionsslipning.

De flesta golv i hem och på kontor är utförda i lite mjukare material som trä, linoleum eller mattor. Ytor som är utsatta för stor förslitning som receptioner och trapprum är dock ofta utförda i betong eller marmor. Betong- och marmorgolv blir med tiden nötta och tappar sin glans. De blir dessutom mer svårstädade och oekonomiska.

Det finns emellertid idag exempel på möjligheter till att slipa betonggolv. Man använder sig i dessa fall för det mesta av diamantslipning för att kunna bearbeta underlaget. Med diamantslipningen åstadkommer man den effekten att man kommer ner på den delen av betongen som är oskadad och får på så sätt fram ytan på samma sätt som det var tänkt från början. Ytan poleras därefter slutligen med ett mjukare material.

Effekten av en slipning av ett betonggolv på exempelvis ett kontor är en ökad hållbarhet, ökad miljövänlighet och ett bättre mottagande för personal och kunder.