Elda med villaolja – ett prisvärt alternativ

Villaolja, som är eldningsolja klass 1, har ett mycket högt energiinnehåll. Det gör att verkningsgraden i en väl justerad och intrimmad villapanna blir hög. Verkningsgraden kan mycket väl ligga på 80 % vilket gör att uppvärmning med villaolja står sig väl i konkurrensen med uppvärmning med el.

Funderar man på att konvertera sin värmeanläggning till ett alternativ med förnybar energi måste man se till investeringskostnaderna. Ett alternativ som kan komma i fråga är bergvärme. Kostnaderna för en sådan anläggning är inte försumbar och med en förmodad livscykel på 10 år blir den totala kostnaden för uppvärmning av bostaden mycket hög.

En annan energikälla som blir alltmer populär är eldning med pellets som bränsle. Ur miljösynpunkt är det ett bra alternativ så länge de pellets man använder är närproducerade. Om de belastas med långa transporter av råvara eller distribution går en stor del av miljövinsten förlorad. Även här måste kostnaden för konvertering räknas in i den totala kostnaden för uppvärmning av bostaden.

El för uppvärmning brukar ofta framstå som ett miljövänligt alternativ. Det beror dock helt på vilken källa det är som producerar elen. Idag importerar vi el till Sverige som produceras i kolkraftverk ute i Europa.

Det går att värma upp sitt hus med olja klimatneutralt genom att köpa utsläppsrätter, till exempel hos Naturskyddsföreningen.  Då stödjer du dessutom deras arbete för miljön.